Devam Eden Projelerimiz

  • KASTAMONU-İNEBOLU YOLU (ÇEVRE YOLLARI DAHİL) PROJE KAPSAMINDA 765-02 K.K NOLU DEVREKANİ (37-01) İYA-(KASTAMONU – ÇANKIRI ) İL SN. BÖLÜNMÜŞ DEVLET YOLUNUN 0+000 KM. SİNDE KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILMASI İŞİ

  • DİYARBAKIR ERGANİ YOLUNDA DEVEGEÇİDİ KÖPRÜSÜ ( GAP ) YAPIM İŞİ

  • (Devrek-Zonguldak) Ayr – Karabük Yolundaki Filyos-5 Köprüsü İle Ereğli – Devrek Yolundaki Arslan Köprüsü Yapım İşi